Duyuru Tarihi: 27.1.2014
 
Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 2014/2 sayılı Genelge ile,

Kırmızı reçete ile verilecek ilaçlar kapsamında bulunan “Suboxane 2 mg/0,5 mg dilaltı tablet ve  Suboxane 8 mg/2 mg dilaltı tablet” adlı ilaçlara dair reçetelendirme koşullarının 2009-/74 sayılı ve 2010/72 sayılı Genelgeler ile bildirildiği, 2009/74 sayılı Genelgede bahsi geçen ilaçların rapora istinaden psikiyatristler tarafından kırmızı reçeteye yazılacağının ve raporun sadece kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastanelerde kurulan madde bağımlılığı tedavi merkezleri olan yerlerden verileceğinin belirtildiği,

Ancak 16.02.2004 tarihli ve 25375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinin 29.12.2013 tarihli ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldığı, 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği ile ayaktan ve yatarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel hastaneler bünyesinde Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) açma izni verildiği ifade edilmekte olup,

Bu çerçevede söz konusu ilaçlara dair raporların, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hastaneler bünyesinde bulunan ayaktan ve  yatarak madde bağımlılığı merkezleri tarafından verilebileceği bildirilmektedir.

2014/2 sayılı Genelge ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


2014/2 sayılı Genelge için  tıklayınız.