Duyuru Tarihi: 11.6.2016

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından “Ciro Beyanlarına Göre "İkinci Eczacı" Çalıştıracak Eczaneler” başlığı altında bir duyuru yayımlanmış olup duyuruda;

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve Yönetmelik gereğince reçete sayılarından ve cirolarından hareketle ikinci eczacı çalıştırması gereken eczanelerin Kurumca belirlenerek il sağlık müdürlüklerine bildirildiği, konunun önemine istinaden ikinci eczacı çalıştırılması konusunda ilgili eczacılar tarafından gereken hassasiyetin gösterilmesi konusu ifade edilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ