Duyuru Tarihi: 14.5.2013

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 
http://www.iegm.gov.tradresinde yayınlanan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu Hakkında” başlıklı duyuruda,

Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu kapsamında "Sağlık Uygulama Tebliği’nin “ 6.1.4. Maddesi 6. Fıkrası (a) bendi gereğince 26.12.2012 tarihinde yayımlanan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu”, “Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listeleri”nden Bölüm I Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi”, “Bölüm II Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Göz İlaç Listesi” ve “Bölüm IV Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Dermatoloji İlaç Listesi, “Kılavuz Ekleri” ve “Kılavuz Bölümleri” 03.05.2013 tarihinden geçerli olmak üzere güncellendiği bildirilmektedir.

Eczaneler tarafından, ödeme şartı endikasyona bağlı olan reçetelerin karşılanması sırasında, Sağlık Uygulama Tebliği ve 2012 yılı Eczane Protokolü’nde belirtilen hükümler ile, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan ve 03.05.2013 tarihinden itibaren geçerli olan

Endikasyon Dışı İlaç Listesi;

Bölüm I Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi”,

“Bölüm II Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Göz İlaç Listesi”

“Bölüm IV Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Dermatoloji İlaç Listesi
 hükümlerine uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim..

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Ek:
Güncel Endikasyon Dışı Kullanım Kılavuzu ve eklerine
http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=iegm_mevzuat&lang=tr-TR&thelawtype=6&thelawId=142 adresinden ulaşılabilmektedir.
Bölün I: Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi        Excel
Bölüm II: Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Göz İlaç Listesi        Excel
Bölüm IV: Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Dermatoloji İlaç Listesi        Excel