Duyuru Tarihi: 22.9.2015
 
 
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen 12.09.2015 tarihli ve 114166 sayılı yazı ile;
 
İlgili Kuruma eczacılardan 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan Eczacılar ve eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 42. Maddesinin 5. Fıkrası hükmü gereği İlaç Takip Sistemi üzerinden eczanelerin başka ildeki eczanelere ilaç takasının sistemsel olarak engellendiği; İlaç Takip Sisteminin tekrar iller arası takasa elverişli hale getirilmesi ve adı geçen yönetmeliğin 42. Maddesinin bu konu uyarınca düzeltilmesi konusunda çok sayıda faks ve elektronik posta ulaştığı,
 
12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 42. Maddesinin 5. Fıkrasının "Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir." hükmünde olduğu,
 
Bahsi geçen Yönetmelik hükmü gereğince eczaneler arasında ilaç takasının sadece aynı il içeresinde bulunan eczaneler arasında yapılabileceği, farklı illerde bulunan eczaneler arasında ilaç takasının yapılamayacağı hususunun eczacılarımıza duyurulmasının talep edildiği bildirilmektedir.
 
 
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulması hususunu saygılarımla rica ederim.
 
Dr. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter