Duyuru Tarihi: 18.12.2009

 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından 26.08.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği’nin “Uygulama esasları”  başlıklı  5 Maddesinin (f) bendi;

f) Reçete ile satışına izin verilen ilaçlar, alkollü içkiler, sigara ve tütünler, yapımı, sağlığı koruma standartlarına uymayan gıda maddeleri, eş bulma veya mektuplaşma kuruluşlarının hizmetleri ile benzeri ürün ve hizmetlerin reklâmı kabul edilemez.
Şeklinde düzenlenmiştir.

Birliğimiz tarafından “Reçetesiz ilaçların topluma yönelik tanıtımı”nın önünü açma girişimi olarak yorumlanan bu girişim hakkında yargı yoluna başvurulmuş, T.C.Danıştay Onuncu Daire tarafından alınan 26.10.2009 tarih 2009/11955 Esas Numaralı karar ile, 26.08.2009 tarih ve 27331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği’nin ilaçlarla ilgili reklam yasağını reçeteli olanlarla sınırlayan 5/f maddesinde yer alan “Reçete ile” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.

Birliğimiz tarafından, ilaçta reklama olanak sağlamak amacıyla yapılan girişimlerin yasal yoldan iptal edilmesi için gerekli işlemler yürütülmektedir.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınız