Duyuru Tarihi: 16.10.200735.A.00.009497
16.10.2007

 

BÖLGE ECZACI ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

Maliye Bakanlığı tarafından 25.05.2007 tarih ve 25632 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak 15.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:8) uyarınca, Milli Savunma Bakanlığı ile Birliğimiz arasında 30 Temmuz 2007 tarihinde protokol imzalanmıştı.

Maliye Bakanlığı’nın konu hakkında yayımlamış olduğu 27.07.2007 tarih, 14849 sayılı Genelge ile, Eczacıların Maliye Kurumları ile yapacakları Protokolün son yenileme tarihi 10 Eylül 2007 olarak belirlenmişti. Ancak Bakanlığa yapılan müracaatlar neticesinde bir defaya mahsus olmak ve emsal teşkil etmemek üzere protokol yenileme süresinin 22 Ekim 2007 tarihine kadar uzatılmasının uygun görüldüğü, 03.10.2007 tarih ve 19287 sayılı Genelge ile Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmuştu.

Süre uzatımı ile ilgili olarak T.C. Milli Savunma Bakanlığı’nın Birliğimize göndermiş olduğu 08 Ekim 2007 tarihli ve 24006352 sayılı yazıda ise, TSK ile sözleşme yapmasında sakınca bulunmayan eczanelerin sözleşmelerini yenileme işlemlerini 22 Ekim 2007 tarihine kadar yapmalarının gerektiği, bu tarihten sonra eczanelerin sözleşme başvurularının kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.

Söz konusu yazı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Sertaç ÖZMEN
Genel Sekreter

Eki:1

 

Ek Dosya İçin Tıklayınız..