Duyuru Tarihi: 23.12.2009

 

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından noter kanalıyla 16 Aralık 2009 tarihinde Türk Eczacıları Birliği’ne yapılan tebligat ile, Kurum ile Birliğimiz arasında imzalanan İlaç Temin Sözleşmesinin feshedildiği bildirilmiştir.

Fesih işlemi, 16 Ocak 2010 tarihi itibariyle geçerli olup, bu tarihe kadar, halen Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan meslektaşlarımız, mevcut sözleşmeleri ile ilaç temin hizmeti verebilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, kurumun web sitesinden yayımlanan  17 Aralık 2009 tarihli duyuru ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri kanalıyla sözleşmeli eczanelere yapılan bildirimlerden, Kurumun, eczaneler ile, Türk Eczacıları Birliği’ni devre dışı bırakarak bireysel sözleşme imzalama hazırlığı içinde olduğu anlaşılmaktadır.

Bu girişim karşısında, tüm üyelerimizin birlik içerisinde davranarak, Türk Eczacıları Birliğinin ve Bölge Eczacı Odalarının taraf olmadığı bir sözleşmeye imza atmayacağını beyan etmesi, gelinen noktada çok büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer’e hitaben hazırlanan dilekçe metni, ülke genelinde tüm meslektaşlarımız tarafından imzalanarak, Sayın Bakana arz edilmek üzere Birliğimize gönderilmektedir. Bölge Eczacı Odaları ve temsilcilikler aracılığıyla bu metnin ulaştırılamadığı üyelerimizin de, dilekçe metnini imzalayabilmesi için, dilekçe örneği yazımız ekinde yayımlanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, eczacıların örgütlü gücünü hedef alan ve mesleğimize yönelik bir tehdit niteliğinde olan, bireysel sözleşme imzalama girişimlerine karşı, tüm üyelerimizi ekli dilekçe metnini imzalayarak bağlı bulundukları Bölge Eczacı Odasına teslim etmeye çağırıyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 
Dilekçe metni için tıklayınız        Word