Duyuru Tarihi: 5.12.2009


04.12.2009 tarihinden itibaren kamu kurum iskontosu artışı veya ilaç fiyatlarında %60-60 uygulamasına geçilmesinden dolayı ilaçların fiyatları düşmüştür. Üyelerimizin stoklarında bulunan ürünler nedeniyle mağdur olmamaları için stok durumlarının tespiti ve bu ürünlerin depolar kanalıyla firmalara iadesi için TEBİM devreye alınmıştır.

Modül 2 Aralık 2009 Günü devreye alınmış, ardından ilaç sanayi ile kamunun daha önce alınan kararların revize edilmesi noktasında anlaşması sonucunda önce SGK tarafından ilan edilen kamu kurum iskontosu artacak ilaç listesinin değişmesi, ardından İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından 3 Aralık 2009 günü, saat 23 sularında %60-60 listesinin %66-66 olarak düzenlendiği ilan edilmiş ve bu sürede 225 ilaç, fiyat listesinden çıkarılmış, dolayısıyla İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün fiyatı düşecek ürün listesi de değişmiştir.

İlaç Fiyat Kararnamesi ve SUT değişikliği, 4 Aralık 2009 günü, saat 01.00’da  Resmi Gazetede yayımlanmış, İlaç Fiyat Kararnamesinin ilgili maddesinde, değişikliğin yayımı tarihinden 5 iş günü sonra uygulanacağı ifade edilmekle birlikte SGK provizyon sisteminde 04.12.2009 günü itibariyle düzenleme yapılması üzerine, ilaçların bu tarih itibariyle TEBİM’e girilerek iadesine devam edilmesine karar verilmiştir.

Ancak sürekli olarak ortaya çıkan bu değişikliklerden dolayı 4 Aralık 2009 günü nöbet tutacak eczacıların mağdur olmaması için listeler Excel formatında yayınlanmış ve nöbetçilerin stoklarını manuel olarak bu listelere yazmaları istenmiştir. 4 Aralık 2009 günü eylem nedeniyle TEBİM de kapalı tutulmuş olup bu sürede güncelleme işlemleri yapılmıştır.

Ayrıca TEKB ve ilaç depocuları tarafından, ilaç sanayi ile gerekli görüşmeler yapılmış, stok zararlarının iadeye gerek kalmaksızın, eczanelerin depolardan alış-verişine göre bu sistemle yapılmasına ilişkin çalışmaların 24 Kasım 2009 tarihine kadar tamamlanması kararlaştırılmış olmasına karşın bu çalışmalar öngörülen zamanda sonuçlanmamış, tanınan ek sürelere rağmen ancak 4 Aralık 2009 tarihinde 22.00’da Birliğimize bildirimde bulunulmuştur.

Birliğimizin bakış açısı, üyelerimizin stok zararlarının tam ve eksiksiz olarak karşılanmasıdır. Bu sağlanırken Kooperatiflerimizin ve ilaç depolarının işleyişini aksatmayacak şekilde üyelerimizin iade yapmasına gerek kalmaksızın önerilecek olan yöntemin kabul edilebilmesi için üyelerimizin stoklarında oluşan zararı karşılayacağının teyidi gereklidir.

Bu yüzden, üyelerimizin stoklarını TEBİM’e girmeleri gerekmektedir. TEBİM’e yapılacak stok bildirimlerinin, günlere yayılarak yapılabilmesi ve son günlerde sadece değişikliklerin güncellenmesi planlanırken, yukarıda anlatılan sebeplerden dolayı veritabanında sürekli yapılan değişiklikler nedeniyle tüm üyelerimizin TEBİM’e giriş için bugünü kullanmak zorunda olmaları sistemin işleyişini yavaşlatmaktadır.

Daha önce TEBİM’e veri girişi yapmış eczacılarımızın bilgileri sistemde kayıtlı olup bu bilgiler yeni veri tabanına otomatik olarak aktarılacaktır. Şu ana kadar 6.000 eczacımız girişlerini tamamlamış olup bugün ve yarın sisteme giriş yapılabilecek, sistem, tüm üyelerimiz girişlerini tamamlayıncaya kadar açık tutulacaktır. Sisteme girilmiş olan ilaçların fiziki olarak depolara iadesi konusunda eczacı odaları tarafından yapılacak duyurular takip edilmelidir.