Duyuru Tarihi: 3.6.2011

Türk Eczacıları Birliği 37.Dönem III.Bölgelerarası Toplantısı, 26-27-28 Mayıs Tarihlerinde, Çorum Eczacı Odası’nın evsahipliği ile Çorum’da gerçekleşmiştir.

Toplantıya katılan Türk Eczacıları Birliği ve bölge eczacı odası yöneticileri, 12 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerden önce, mesleki sorunların ve çözüm önerilerinin yanı sıra, sağlık alanında gerçekleştirilecek olan uygulamalara yönelik olarak tespit ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği bir rapor hazırlamıştır.

Raporda, sağlık çalışanlarının sağlığını gözeten, sağlık mesleklerine hem maddi hem de manevi olarak gereken değeri veren, ilacın akılcı kullanımını hedefleyen bir tasarruf yöntemini hayata geçiren, sağlık alanındaki çözüm yollarını piyasada değil toplumda gören, insanı ve halk sağlığını merkeze alan bir ulusal sağlık politikası oluşturulması yönünde bir irade gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Tüm bu hedeflerin ve yöntemlerin yer aldığı “Seçime Giderken Sağlık, İlaç ve Eczacılık Alanında Akılcı Politikaların Uygulanması İçin Tespit Ve Öneriler” başlıklı rapor ekte sunulmaktadır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ