Duyuru Tarihi: 7.5.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ ile, Ziraat Bankası A.Ş çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinin 15/01/2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmiş olması nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olmayan özel hastane ve merkezler ile angajman/özel doktorlar tarafından düzenlenmiş reçete muhteviyatı ilaçların temin edilmesi ile ilgili olarak eczanelerle yapılacak sözleşmeye ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla, T.C Ziraat Bankası A.Ş ile Türk Eczacıları Birliği arasında 21.04.2010 tarihinde bir Protokol imzalanmış ve bu tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu protokol kapsamında karşılanan reçeteler için anlaşmalı eczanelerce Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sistemine girilerek deneme ilaç provizyon çıktısı alınacak ve reçeteye eklenecektir.

Sözleşmeli eczaneler tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen oranlarda indirim uygulanacaktır.

Metni ekte tarafınıza iletilmekte olan sözleşmeler şu anda basım aşamasında bulunmakta olup, 11.05.2010 Salı Gününden itibaren Birliğimizden temin edilebilecektir.

T.C Ziraat Bankası A.Ş ile sözleşme yapmak isteyen üyeleriniz, sözleşme formlarını 100 TL karşılığında Odanızdan temin edecek ve Bankanın Genel Müdürlüğüne/Bölge Başkanlığına/Şubesine müracaat ederek sözleşme formlarını onaylatacaktır. Onaylanan sözleşme formlarının bir nüshası Bankada kalacak, bir nüshası da eczane tarafından saklanacaktır.

Üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini ve Odanızın talep ettiği sözleşme adedinin Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

Sözleşme Metni İçin Tıklayınız.        Word