Duyuru Tarihi: 8.2.2008


Türk Eczacıları Birliği olarak, Avrupa Birliği finansmanı ile, Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı, Tüketici Haklarının Korunması Bileşeni programı çerçevesince Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, ve Çorum illerinde  “Akıllı Çocuk Akılcı İlaç Kullanır” adı altında hedef kitlesi 4, 5, ve 6. sınıf ilköğretim öğrencileri olan bir proje yürütmekteyiz.

Proje ile, sağlık alanındaki önemli bir tüketici grubunu oluşturan ancak aynı zamanda, özellikle ilaç süistimali nedeniyle bilinçsiz ilaç tüketiminden en fazla etkilenme riski taşıyan ve fakat her türlü öğrenme ve uygulama pratiklerine en fazla açık olan ilköğretim öğrencilerinin; akılcı ve bilinçli ilaç tüketimi konusunda eğitilmeleri ve özümseyecekleri bilgilerle donatılmaları hedeflenmektedir. Kolay ve anlaşılır bir rehber hazırlanması ile akılcı ilaç tüketiminin sağlık ve ekonomik alanlarda sağlayacağı bireysel ve toplumsal faydaların anlatıldığı ve akılcı olmayan ilaç tüketiminin zararlarının irdeleneceği bir tiyatro oyunu sahnelenmesi suretiyle, sağlık alanındaki reel ve geleceğin tüketicileri olan çocukların bilinçlendirilmeleri ve güçlendirilmeleri sağlanacaktır.

Bu doğrultuda, proje çerçevesince yapılması planlanan etkinliklerden bir tanesi tüm ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının davet edileceği bir başlangıç semineri düzenlenmesidir. Seminer genel olarak akılcı ilaç kullanımının faydaları ve akılcı olmayan ilaç tüketiminin kişisel ve toplumsal zararları konusunda farkındalık yaratacağı gibi, proje faaliyetleri ve takvimi bu seminer yolu ile paydaşlara duyurulacaktır. Seminer boyunca akılcı ilaç kullanımının neden gerekli olduğu ve akılcı ilaç tüketiminin geliştirilmesi için farklı kesimlerden paydaşlara ne gibi sorumluluklar düştüğü konularında bilgi alış verişi sağlanacaktır.

Bu amaçla;13 Şubat Çarşamba günü Türk Eczacıları Birliği Merkez Binası’nda gerçekleştireceğimiz Proje Başlangıç Semineri (başlangıç saati: 13:30) aşağıda iletişim bilgileri belirtilen TEB Birimi’ne telefonla kayıt yaptırılması halinde konu ile ilgilenen eczacılarımızın katılımına açıktır.

Saygılarımla,
Ecz. Erdoğan ÇOLAK
Başkan / Proje Genel Koord.

Bilgi ve İletişim için: Sahra DAŞDEMİR
Türk Eczacıları Birliği AR-GE Birimi
Tasarım ve Geliştirme Uzmanı
Proje Koordinatörü
Tel: 0312 409 81 00-8206 ya da 8220