Duyuru Tarihi: 6.12.2011

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Aksaray Eczacı Odası tarafından Birliğimize yapılan bildirimde, Cegedim İş Çözümleri Araştırma ve Danışmanlık Tic. A.Ş. isimli bir firmanın ekte örneği bulunan bir yazı ile eczanelere “Eczane Panel Araştırması” konulu bir muvafakatname gönderdiği belirtilmiştir.

Söz konusu panel araştırması Birliğimizin bilgisi ve onayı dahilinde bir çalışma olmayıp, böylesi bir muvafakatnameye imza atılmaması hususunda üyelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesi için gereğini bilgilerinize saygılarımla rica ederim.

 


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter