Duyuru Tarihi: 21.11.2007

 

 


ÖNEMLİ! İVEDİ!

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

 

Türk Telekom İl Müdürlükleri ile sözleşmeli eczanelerin grev süresinde karşılayacağı reçetelerin bedelinin ödenmesi ve gerek kurum çalışanlarının gerekse üyelerimizin mağdur edilmemesi konusunda 09.11.2007 tarih, 9847 sayılı yazımız ile Türk Telekom Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştur.

Türk Telekom Genel Müdürlüğü’nün cevabi yazısında, sözleşmeli eczaneler tarafından reçete muhteviyatı ilaçları karşılanan personel ile aile bireylerine ait fatura bedellerinin, greve katılan personele ait ilaç bedelleri de dahil olmak üzere karşılanacağı, eczanelere yapılacak ödemeler ile ilgili herhangi bir sorun bulunmadığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

                                                                                       Saygılarımla,

                                                                                 Ecz.Erdoğan ÇOLAK
                                                                                           Başkan