Duyuru Tarihi: 22.8.2012

 

38.A.00.002634         
22.08.2012
                                                                                        
BÖLGE ECZACI ODASI   
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
                                                         

Bilindiği gibi, 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6308 sayılı Kanun ile, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılarak, bu kapsamda, 6197 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ikinci fıkrası,

“Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması hâlinde ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığına, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumuna ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir. Eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve belediyeye harç ödenmesi gerekmez.”

Şeklinde düzenlenmiş olmasına karşın bazı belediyelerin zabıtaları tarafından, eczanelerde denetim yapıldığı ve ruhsat harcı talep edildiği hususunda eczacı odalarımızdan tarafımıza bildirimler gelmesi üzerine Birliğimizce T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne 10.08.2012 tarih ve 38.B.01.002576 sayılı bir yazı gönderilerek, ilgili yasal düzenleme gereğince, eczanelerden iş yeri ruhsatı ve ruhsat harcı talep edilmesi uygulamasının yapılamayacağı konusunda belediyelerin bilgilendirilmesi istenmişti.

Konu hakkında T.C. Türkiye Belediyeler Birliği Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından Birliğimize 16.08.2012 tarih ve M.06.6.TBB.0.61/618-2251 sayılı bir cevabi yazı iletilmiş olup, bu yazıda, eczanelerin il sağlık müdürlüğünce düzenlenerek valilikçe onaylanan ruhsatname ile açılabileceği, belediyeden ayrıca bir işyeri açma ruhsatı alınması ile harç ödenmesi gerekmediğine ilişkin mevzuat değişikliğinin 06.06.2012 tarihinde Birlik internet sayfalarından belediyelere duyurulduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini saygılarımla rica ederim.  


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


İlgili yazışmalar için tıklayınız...