Duyuru Tarihi: 6.12.2013
 
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
 
 
Birliğimiz tarafından, T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına gönderilen 20.11.2012 tarih ve 003511 sayılı yazımız ile, eczacıların çalışan hakları ve güvenliğinin daha açık şekilde belirlenmesi, görev yetki ve sorumluluklarının 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile bu konudaki özel mevzuata paralel olarak düzenlenmesi ve eczacıların, başhekimliğe bağlı olarak görevlerini ifa edecekleri hususlarının belirtilmesi talep edilmişti. 
 
T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen 12.12.2012 tarihli yazı ile, 23.11.2012 tarih ve 28476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği’nin Ek III sayılı cetvelinde eczacının disiplin amirinin başhekim yardımcısı, üst disiplin amirinin de başhekim olarak belirlendiği; yapılacak mevzuat çalışmalarında önerilerimizin değerlendirileceği bildirilmişti. 
 
T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından 06.12.2013 tarih ve 28843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile,  Yönetmeliğin (III) sayılı cetvelinde değişiklik yapılarak, eczacıların disiplin amiri başhekim, üst disiplin amiri ise hastane yöneticisi olarak belirlenmiştir. 
 
Kurum ile Birliğimiz arasında yapılan yazışma ve 06.12.2013 tarih ve 28843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik metni yazımız ekinde gönderilmekte olup, bilgilerinizi saygılarımla rica ederim. 
 
 
 
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


06.12.2013 tarih ve 28843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Metni için tıklayınız        Word
Kurum ile TEB arasında yapılan yazışmalar için tıklayınız        Word