Duyuru Tarihi: 17.8.2007

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan  Ulusal Tekil Tanımlayıcı ve Hekim Takip Sistemi konulu duyuru ile ilgili olarak maddelerin

1.Madde Sistem tarafından numara verilir (Bu numara eczaneyi  tanımlayan numara olacaktır)
2.Madde Ruhsat onaya cilt ve sayfa no yazılır
3.Madde Eczanenin açık ismi
4.Madde              ‘’            ‘’
5.Madde   1. basamak yazılacak
6.Madde   Seçim yapılır>> Tıbbi malzeme ilaç tedarikçileri >> Eczaneler  seçilir
7.Madde   Açık adres yazılır
8.Madde   Eczaneye ait iletişim bilgileri yazılır.
9.Madde   Vergi dairesi adı
10.Madde TC kimlik no
11.Madde Boş geçilir
12.Madde       “
13.Madde       “
14.Madde Genel Sağlık sigortası boş geçilir. (GSS tarafından eczanelere yeni bir sicil
                  verilmediğinden)
14.Madde  Devredilen Emekli Sandığı’nın mevcut sicili yazılır (18 ile başlayan)
15.Madde  Emekli Sandığı ile yapılan son sözleşme tarihi
16.Madde  Devredilen SSK sicili yazılır (eski-eğer eskiden çalışmışsa)
17.Madde  SSK ile yapılan son sözleşme tarihi
18.Madde  Devredilen Bağ-Kur sicili yazılır (eski-eğer eskiden çalışmışsa)
19.Madde  Bağ-Kur ile yapılan son sözleşme tarihi
20.Madde  Bağlı bulunduğu oda adı yazılır
21.Madde  Bağlı bulunduğu bölgede kayıtlı oda sicil numarası yazılır
23.Madde Yetkili kişinin bilgileri  (Eczacının)
24.Madde  Mesul müdür varsa bilgileri yazılır
şeklinde doldurulacağı, web sayfamızda yayımlanan 08.08.2007 tarihli haber ile duyurulmuştu. Söz konusu formun doldurulması ile ilgili olarak, çağrı merkezi ile yapılan görüşmede;

Bu formda yer alan devredilen kurumlara ait sicil numarası bölümünde, eğer devredilen Bağ-Kur ve SSK sicilleri bilinmiyor ise, bu maddenin eczacıların mevcut olarak kullandıkları sicil numarası ile doldurulabileceği;

15, 17 ve 19 uncu maddelerde yer alan ve devredilen kurumlar ile yapılan son sözleşme tarihleri ile ilgili bölümün ise, SGK ile yapılan sözleşme tarihi girilerek doldurulabileceği bildirilmiştir.
Anılan bölümlere, devredilen kurumlara ait eski sicil numaralarını ve devredilen kurumlarla 2006 yılında yapmış oldukları sözleşme tarihlerini girmiş olan üyelerimizin, bu verilerde herhangi bir değişiklik yapmasına gerek yoktur.

Tüm üyelerimize duyurulur.