Duyuru Tarihi: 8.8.2007

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan  Ulusal Tekil Tanımlayıcı ve Hekim Takip Sistemi konulu duyuru ile, Kurum tarafından, sağlık kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak sözleşmelerle, bu kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilecek ödeme talebi ve faturaların elektronik ortamda izlenebilmesi, değerlendirilmesi, tüm uygulamalarda tek tanımlayıcının geçerli olması, bu tanımlayıcının diğer projelerde de kullanılmasını sağlamak üzere, Ulusal Sağlık Kuruluşları Tekil Tanımlayıcısı ve buna bağlı Hekim Takip Sistemi veritabanının oluşturulması için çalışma başlatıldığı; bu amaçla Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan veritabanı sistemine kayıt yapılmasının gerektiği 31.07.2007 tarihli yazımız ile Bölge Eczacı Odalarına duyurulmuştu.

Ancak belirtilen veritabanının oluşturulması, Ulusal Tekil Tanımlayıcının alınması ve Hekim Takip Sistemine kayıt girişi için, internet üzerinden www.huap.org web sitesinde bulunan “menü” bölümünde yer alan “Sağlık Kuruluşları Tekil Tanımlayıcı” alanındaki giriş formunun doldurulması sırasında sıkıntılar yaşanması üzerine gerekli görüşmeler yapılmış olup, söz konusu formun  aşağıdaki şekilde doldurulması gerektiği bildirilmiştir.


1.Madde Sistem tarafından numara verilir (Bu numara eczaneyi  tanımlayan numara olacaktır)
2.Madde Ruhsat onaya cilt ve sayfa no yazılır
3.Madde Eczanenin açık ismi
4.Madde              ‘’            ‘’
5.Madde   1. basamak yazılacak
6.Madde   Seçim yapılır>> Tıbbi malzeme ilaç tedarikçileri >> Eczaneler  seçilir
7.Madde   Açık adres yazılır
8.Madde   Eczaneye ait iletişim bilgileri yazılır.
9.Madde   Vergi dairesi adı
10.Madde TC kimlik no
11.Madde Boş geçilir
12.Madde       “
13.Madde       “
14.Madde Genel Sağlık sigortası boş geçilir. (GSS tarafından eczanelere yeni bir sicil
                  verilmediğinden)
14.Madde  Devredilen Emekli Sandığı’nın mevcut sicili yazılır (18 ile başlayan)
15.Madde  Emekli Sandığı ile yapılan son sözleşme tarihi
16.Madde  Devredilen SSK sicili yazılır (eski-eğer eskiden çalışmışsa)
17.Madde  SSK ile yapılan son sözleşme tarihi
18.Madde  Devredilen Bağ-Kur sicili yazılır (eski-eğer eskiden çalışmışsa)
19.Madde  Bağ-Kur ile yapılan son sözleşme tarihi
20.Madde  Bağlı bulunduğu oda adı yazılır
21.Madde  Bağlı bulunduğu bölgede kayıtlı oda sicil numarası yazılır
23.Madde Yetkili kişinin bilgileri  (Eczacının)
24.Madde  Mesül müdür varsa bilgileri yazılır

Maddeler yukarıdaki şekilde doldurulduktan sonra KAYDET tuşuna basılacak olup, hatalı giriş varsa formun üstünde kırmızı yazı ile belirtilecektir.
Ekrandaki formun çıktısı alındıktan sonra ruhsat belgesinin fotokopisi ve yetkili kişinin imza sirküleri eklenerek, Hacettepe Hastaneleri Genel Direktörlüğü, C Katı Başhekimlik, Türkiye Ulusal Bilgi Bankası, 06100 Sıhhiye – ANKARA adresine 30 Ağustos 2007 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

email:tekiltanimlayici@huap.org

call center