Duyuru Tarihi: 21.8.2014

 

T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile ilgili 20.08.2014 tarihinde 16 Eczacı Odası temsilcisinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda sadece Yönetmelik taslağı metnin değil; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu ve Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik maddelerinin de Komisyon tarafından değerlendirilmesine; bir sonraki toplantıya kadar tüm komisyon üyelerinin bölgelerinde bir çalışma yaparak mevcut Yönetmelik maddeleri hakkında görüş bildirmelerine ve bir sonraki toplantının 10 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca komisyon faaliyetlerinin genişletilerek veteriner ürünlerin eczanelere geri kazandırılması konusunda da çalışma yapılması uygun bulundu.