Duyuru Tarihi: 26.12.2014

 

Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Yeniden Düzenlendi 


Sayı:39.A.00/ 632 26.12.2014

Konu: Kredi Faizleri hk.


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’ndan üyelerimize kullandırılan kredilerde günün ekonomik koşulları da takip edilmektedir. T.İş Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilerde, mevcut kredi kullandırım faiz oranı aylık %1,13 olarak uygulanmaktaydı.

Piyasa koşullarında faiz oranlarındaki düşme eğilimi dikkate alınarak, bu oran aylık % 1,07 olarak yeniden belirlenmiştir.

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’ndan T.İş Bankası aracılığıyla üyelerimize kullandırılacak kredi faiz oranları ve geri ödeme tablosu 26.12.2014tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulması için gereğini saygılarımla rica ederim.Ecz. İsmail BAŞDİL
Sayman

 

 

Ek: Kredi Limitlerini ve Faiz Oranlarını gösteren tablo