Duyuru Tarihi: 28.1.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.İş Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilerde, mevcut kredi kullandırım faiz oranı aylık %1,07 olarak uygulanmaktaydı.

Günümüz piyasa koşullarında görülen faiz oranlarındaki düşme eğilimi dikkate alınarak, bu oran aylık % 1 olarak yeniden belirlenmiştir.

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'ndan T.İş Bankası aracılığıyla üyelerimize kullandırılacak kredi faiz oranları ve geri ödeme tablosu 26.01.2015 itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulması için gereğini saygılarımla rica ederim.

Ecz. İsmail BAŞDİL
Sayman

 

Kredi Limitlerini ve Faiz Oranlarını gösteren tablo için tıklayınız