Duyuru Tarihi: 20.1.2016

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

40. Olağan Büyük Kongremizde alınan karar gereği üyelerimize başta emeklilik olmak üzere tüm sigorta branşlarında hizmet vermek üzere TEB ARTI SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş ünvanı ile Birliğimiz bünyesinde bir sigorta şirketi kurulması için sürdürülen çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Kuruluş işlemlerinin tamamlanması ile birlikte Büyük Kongre kararlarına uygun olarak üyelerimize verilecek hizmetler özet olarak aşağıdaki şekildedir:

FERDİ KAZA SİGORTASI
Tüm aktif Yardımlaşma Sandığı üyelerimiz ile Eczacı odalarımızın çalışanları, TEB ve iştiraklerimizin çalışanları TEB ARTI BROKERLİK tarafından FERDİ KAZA SİGORTASI ile sigortalanarak, kaza Sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet riskleri bedelsiz olarak güvence altına alınacaktır.

ECZANE AFET SİGORTASI
Eczanesi aktif olan tüm üyelerimizin eczaneleri için bedeli Afet Fonundan karşılanmak üzere TEB ARTI BROKERLİK aracılığı ile ECZANE AFET SİGORTASI yaptırılacaktır. Deprem, yangın, sel ve su baskını, kasırga, yıldırım düşmesi, yer kayması gibi doğal afetleri kapsayan bu sigorta dışındaki riskleri güvence altına almak isteyen üyelerimiz Eczane sigortası yaptırmadan oldukça ekonomik primle ECZANE AFET TAMAMLAYICI SİGORTASI yaptırarak tüm riskleri güvence altına alınmış olacaktır.

FİNANSAL KAYIP SİGORTASI
Yardımlaşma Sandığı üyelerimizin ticari faaliyetlerini sürdürürken, Eczane ekonomilerinde yaşayacakları SGK Anlaşma Feshi, SGK Kurum kesintileri, İlaç Fiyat Düşüşleri, Terör veya olağan üstü hal sebepleri, doğal afet nedeniyle oluşan nakiller, v.b riskleri FİNANSAL KAYIP SİGORTASI ile düşük bedelli olarak güvence altına alınacaktır.

ECZACI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Yardımlaşma Sandığı üyelerimiz TEB ARTI BROKERLİK den, ekonomik bedellerle ve özel teminatlarla mesleki risklerini güvence altına alabilecektir.

GRUP İNDİRİMİ(AFİNİTİ)
Yardımlaşma Sandığı üyeleri, eş ve çocukları, eczane çalışanları, oda çalışanları, TEB ve iştiraki şirketlerin personellerine özel zorunlu sigortalar hariç bireysel sigortalarında ÖZEL GRUP İNDİRİMİ(AFİNİTİ) uygulanacaktır.

Sigorta şirketleri ile yapılan anlaşmalarda ürüne göre değişen oranlarda TC Kimlik numaralarına tanımlı özel indirim uygulanacaktır.

TEB ARTI BROKERLİK ‘de yapılacak bireysel sigortalarda ki indirim oranları %50 ye varan oranlarda gerçekleşecektir.

TEB ARTI EMEKLİLİK
Birliğimizin iştiraki olarak kurulan TEB ARTI SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş tarafından yardımlaşma sandığı üyeleri için TEB ARTI EMEKLİLİK sistemi başlatılacaktır. Üyelerimiz aktif sandık üyesi olmak ve aidatlarını düzenli olarak sandığa ödemek kaydı ile TEB ARTI EMEKLİLİK sisteminden faydalanabileceklerdir.

 

Üyelerimizin sandık birikimleri ve sandık aidatları, Merkez Heyetimizin belirleyeceği bir oranı sandıkta tutularak, büyük bir bölümü üyelerin TEB ARTI EMEKLİLİK planlarına aktarılacaktır. TEB ARTI EMEKLİLİK Avantajları;

+ Sandık üyelerimiz, TEB BROKERLİK tarafından sigorta şirketleri ile Emeklilik Tasarruf Planları, Yılık Gelir Sözleşmeleri,  İrad (Ömür boyu) Gelir Sözleşmeleri bireysel değil TOPLU SÖZLEŞME olarak yapılacağından, üyelerimiz Emeklilik fonlarında daha yüksek getiri, Gelir sözleşmelerinde daha uzun vadede daha yüksek aylık gelire sahip olacak, her yıl yapılan toplu sözleşmelerde şirket rekabetleri  sağlanarak üyelerimizin enflasyon üzerinde gelirlerinde artış yaratılmış olacaktır.

+  56 yaş ve üzeri üyelerimiz sandık birikimleri ve tek seferde ödeyecekleri toplu pirim ile emekli olabilecek, yıllık gelir veya aylık ömür boyu gelir elde etmeye başlayabileceklerdir.

+ Yardımlaşma Sandığı üyelerimiz için TEB ARTI EMEKLİLİK planları ve tüm emeklilik planlarını Grup planlarımıza transfer etmeleri durumunda mevcut sistemde var olan;

G.A.K (Giriş aidatı kesintisi) yada ertelemesi, Y.G.K (Yönetim Gider kesintisi) ve F.İ.G.K (Fon işletim Gider kesintisi) adı altındaki kesintiler sağlanan toplu sözleşme gereği TEB ARTI EMEKLİLİK tarafından uygulanmayacaktır. Transfer ettikleri tüm bireysel emeklilik planları da kesintiden muaf olacaktır.

 

+ Yardımlaşma Sandığı Üyelerimizin Sandık birikimleri ve sandık aidatlarının Emeklilik sistemine aktarılması, tüm emekliliklerinin TEB ARTI EMEKLİLİK çatısı altında toplanması ve Emeklilik sistemine yapılacak her katkı ve ek katkılar TEB BONUS Sistemi ile her yıl desteklenerek emeklilik fonları nemalandırılacaktır. Yıllar itibari ile nemalanma oranları arttırılacağından devlet desteği ile birlikte emeklilik planlarına yapılan yatırımların %50 ye varan oranlarda getiri dışında nemalanmış olacaktır.

+ Yardımlaşma Sandığı Üyelerimiz SGK ödemelerini almış oldukları Banka'ların Emeklilik Şirketleri ile sözleşmeler yapılacağından rekabet oranlarında sağlanan tutarların emekliliğe aktarımı sağlanacak, tüm üyelerimizi kapsayan sayıda Banka ve Emeklilik Şirketleriyle sözleşme yapılacaktır. Her Yıl TEB BONUS nemalandırma tutarları bireysel olarak üyelerimize yazılı olarak bildirilecektir.

Örnek:  Emekliliğe yatırılan ödemeler yıllar içersinde 100.000 TL ise

              Emeklilik fon getiriler tahmini: 50.000 TL

              Devlet desteği:25.000 TL

              TEB BONUS: 25.000 TL

 TOPLAM FON: 200.000 TL (Tahmini)

 

TEB EMEKLİLİK VE BİREYSEL PLANLAR FON VE GELİR KARŞILAŞTIRMA

 

 

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Mehmet İbrahim ÖZKOL
Sayman