Duyuru Tarihi: 29.7.2015

 

Türk Eczacıları Birliği 39’uncu Dönem 3. Bölgelerarası Toplantı için 23-25 Temmuz  2015 tarihleri arasında Samsun’da bir araya gelen Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu, Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu, 54 Eczacı Odasının başkan, yönetici ve delegeleri, eczacı akademisyenler ve serbest eczacılar olarak bizler; 

Karadeniz bölgesinde uzun bir süredir devam eden, 

Çok sık aralıklarla yapılan ve dereleri kurutma, halkı göçle karşı karşıya bırakma  gibi riskleri olan hidroelektrik santraller, 

Yerleşim yerlerine yakın ya da doğaya geri döndürülemez maliyetler oluşturan  maden ocakları, 

Yaylaları birbirine bağlama amacını güden ama büyük bir doğa katliamına neden  olacak Yeşil Yol gibi projeler,

Ve son olarak Cerrattepe’de Artvin ilinin altını oymak anlamına gelen bakır ve altın  madeni girişimleri karşısında; 

Herşeyden önce çok sayıda endemik bitkinin yetiştiği bu bölgenin sadece  gelecek ilaç araştırmaları için taşıdığı potansiyelle bile tüm insanlığın mirası olduğunu;

Doğanın kâr odaklı sömürüsünün insan ve doğa arasındaki dengeyi onarılamayacak biçimde bozduğunu,

Yaşamak için madenlerden önce havaya ve suya ihtiyacımız olduğunu hatırlatıyor;

Eczacılar ve eczacıların sağlık meslek örgütü olarak,

İnsanın sağlıklı ve doğayla uyum içinde yaşamı için tüm eczacılarımızı  Cerrattepe’ye, bu kez YAŞAM NÖBETİNE, DOĞANIN TALANINA KARŞI YAŞAMI  SAVUNMAYA çağırıyoruz. 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39’UNCU DÖNEM ÜÇÜNCÜ BÖLGELERARASI TOPLANTISI (SAMSUN/23-25 Temmuz 2015) SONUCUNDA 
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ VE TÜM ECZACI ODALARI