Duyuru Tarihi: 3.3.2010

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Kurum web sitesinde yayımlanan 25.02.2010 tarihli duyuru ile, 01.03.2010 tarihinden itibaren, yeni MEDULA-Reçete Provizyon Sistemi’nin devreye alınacağı ve mevcut sistemin 28.02.2010 günü saat 24.00 itibariyle sadece yeni reçete girişine kapatılacağı duyurulmuştur.


26.02.2010 Cuma günü Kurum yetkilileri ile yapılan toplantı sonucunda, Yeni MEDULA-Reçete Provizyon Sistemi’ndeki bilgi eksikliklerinden kaynaklanacak aksaklıklar nedeniyle, sistemin devreye alınış tarihinin ertelenmesi talep edilmiştir.


01.03.2010 tarihi itibariyle Birliğimize ulaşan bildirimler doğrultusunda, ilaç temin hizmetinde sistemden kaynaklı aksaklıklar yaşandığı görüldüğünden, bugün Kuruma yeniden başvuru yapılarak sistemin devreye alınış tarihinin ertelenmesi talebimiz yinelenmiştir. 
Birliğimize yapılan bildirimlerde;

“Bazı sağlık kurumlarınca, kurumda görevli doktorlara ait branş bilgilerinin sisteme kaydedilmemiş olması sebebiyle, bu doktorların sistemde görünmediği ve doktor bilgilerinin sisteme reçeteyi karşılayan eczacı tarafından el ile girilmesinin uygun olup olmadığı sorulmaktadır. Kurum yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, 2. ve 3. Basamak sağlık kurum/kuruluşlarında görev yapan hekimlere ait bilgilerin kesinlikle el ile girilmemesi ve bu bilgilerin girişinin mutlaka ilgili sağlık kuruluşu tarafından yapılması gerektiği,”

“Sisteme tüm sağlık ocaklarının girişi tamamlanmamış olduğundan, sağlık ocağında yazılan reçetelerin girişlerinde, Sağlık Ocağı sistemde kayıtlı değilse, sağlık ocakları için eski sistemde kullanılan genel kodun (örnek: Ankara için 19060001 gibi) kullanılmasına devam edileceği, sağlık ocaklarında yazılmış reçeteler için hekim bilgilerinin de el ile girilebileceği,

“ Eski Provizyon Sistemi’nin, yeşil kartlı hastalar için reçete girişine ve 01.03.2010 tarihinden önce eski sisteme kaydedilmiş olan tüm reçeteler için düzeltme işlemlerine açık olduğu”

Bilgisi alınmıştır.

MEDULA – Reçete Provizyon Sistemi ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 25.02.2010 tarihinde yayımlanan duyurusunda yer alan telefon numaralarına ve e-posta adreslerine yoğun başvuru nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanabileceği değerlendirilerek, bildirimlerin Birliğimiz bünyesinde tasnif edilerek Kuruma aktarılabilmesi için,


- Meslektaşlarımızın, MEDULA-Reçete Provizyon Sistemi ile ilgili bildirimde bulunmak istedikleri konuları bağlı bulundukları Bölge Eczacı Odasına bildirmeleri ya da  medulayardim@gmail.com adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.


Yapılan tüm bildirimler, konusuna göre tasnif edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili birimlerine aktarılmakta ve sistem ile ilgili aksaklıkların giderilmesi için bildirimlerimiz doğrultusunda yapılan işlemler takip edilmektedir.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ