Duyuru Tarihi: 16.11.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
 
Bilindiği üzere 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 69 ve 70 nolu Genel Tebliği ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun426 ve 427 seri nolu genel tebliğleri ile; dar anlamda faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlara ve yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflere 01.10.2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları (ÖKC) kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
 
Önceki mevzuata istinaden onaylanan ödeme kaydedici cihazların 31.12.2015 tarihine kadar piyasada satılabileceği ve bu kapsamda Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modellerinin 31.12.2013 tarihine kadar onaylanabileceği belirlenmiştir.
 
Mükelleflerin, hali hazırda kullanılmakta olan önceki mevzuat hükümlerine tâbi ödeme kaydedici cihazlarını, 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilecekleri, mali hafızası dolanların ise hemen yeni nesil cihaz geçmek zorunda kalacakları bilinmektedir. 
 
Buna göre, tüm mükellefler için Yeni nesil ödeme kaydedici Cihazlara geçiş tarihi 01.01.2016 dır.
 
Birliğimiz tarafından T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına ekteki yazı ile, eczanelerde 31.12.2015 tarihi itibariyle söz konusu yeni nesil yazar kasalara geçiş sağlanması için yeterli altyapının tamamlanamadığı ve ülkemiz genelinde eczanelerin uygulamaya geçişe hazır olmadığı görüldüğünden, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş için tanınan sürenin uzatılması ve geçişin 01.01.2016'dan ileriki bir tarihe ertelenmesi talep edilmiştir.
 
Bilgilerinizi ve konu hakkındaki çalışmaların devam ettiğinin üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
 
Dr. Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter