Duyuru Tarihi: 20.7.2015

 

Yeni Şafak Gazetesi’nin 20.07.2015 tarihli Türkiye baskısında, ekte de örneği görüleceği şekilde, Cahit Saraçoğlu tarafından kaleme alınan “250 liralık kemoterapi ilacı 4 liraya düştü” başlığı ile bir haber yayımlanmıştır.

Haberde yer alan ifadelerle ilgili olarak, Birliğimiz tarafından T.C.Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına ve T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilen yazılar ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun ve tüm meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

SB Teftiş Kuruluna gönderilen yazı için tıklayınız.
SGK Teftiş Kuruluna gönderilen yazı için tıklayınız.