Duyuru Tarihi: 1.4.2010


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 25.03.2010 tarih 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri 01 Nisan 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Yeni Tebliğ hükümleri ile yapılan değişiklik ve düzenlemelerin Bölge Eczacı Odaları’na duyurulduğu 29.03.2010 tarih 37.A.01209 sayılı yazımız ekte yer almaktadır.

Tüm üyelerimize duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Dosyada Tebliğe yeni eklenen bölümler sarıya boyalı ve kalın karakterle, maddenin önceki şekli ise kırmızı ve italik karakterle belirtilmiştir.


Yeni SUT hükümleri hakkında Duyuru Metni-PDF
Yeni SUT hükümleri hakkında Duyuru Metni-WORD        Word

 

01.04.2010 tarihinde yürürlüğe girecek olan Sağlık Uygulama Tebliği eki

EK-2 - HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ

EK-2/A - SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI

EK-2/B - SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALİNDE  BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ

EK-2/C - AYAKTA TEDAVİDE SAĞLIK RAPORU (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İLE VERİLEBİLECEK İLAÇLAR LİSTESİ

Listelerde yapılmış olan düzenleme ve değişiklikler, ekli dosyada sarı ve kırmızı karakterle belirtilmiştir.


 


EK-2/A Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları        Word
EK-2/B Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi        Word
EK-2/C Ayakta Tedavide Sağlık Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesi        Word