Duyuru Tarihi: 1.4.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

    
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 25.03.2010 tarih 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri 01.04.2010 tarihinde (bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin,  6.1.1.C- Sağlık raporlarının düzenlenmesi başlıklı bölümünün (9) uncu maddesi, “SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, bu SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla düzenlendiği tarihte geçerli olduğu süre sonuna kadar geçerlidir. Bu SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 6.1.1.C (6) fıkrası kapsamında bu SUT hükümlerine uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç)” şeklinde düzenlenmiştir.

Birliğimiz tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan yazılı başvuruda “Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç” ifadesine açıklık getirilmesi istenmiş, şu ana kadar Kurumdan başvurumuza bir yanıt gelmemiştir.

Bu durumda, 
- Yeni SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla SUT’un yayımından önce düzenlenmiş raporların kabul edilmesi,
- Yeni SUT hükümlerine uygun olmayan hiçbir rapora istinaden reçete karşılanmaması; bu raporların   SUT’un 6.1.1.C (6) fıkrası kapsamında (*)  bu SUT hükümlerine uygun hale getirilmesi halinde kabul edilmesi gerekmektedir.

Kurum tarafından, hangi raporların SUT hükümlerine uygun olmasa da geçerli sayılacağına açıklık getirildikten sonra konu hakkında yeni bir duyuru yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter 

(*): 6.1.1.C (6) ncı fıkrası: Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları ile SUT hükümlerine göre eksikliği bulunan (ilacın kullanım dozu, etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim onayı veya tedavi şeması, ICD-10 kodu) sağlık raporları, bu düzeltmelerin aslına sadık kalmak kaydıyla; uzman hekim raporlarında, raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekim tarafından (bu hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim), sağlık kurulu raporlarında ise raporda yer alan hekimlerden biri tarafından yapılması ve bu durumun başhekimlik mührü ve ıslak imza ile onaylanması koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren süresinin sonuna kadar geçerlidir.