Duyuru Tarihi: 19.3.2012

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Konu: Yeşil Alan Muayenesi hakkında

21.01.2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SUT değişikliği ile uygulanmaya başlanan Yeşil Alan Muayenesi kapsamında, acilde yazılan fakat ayaktan işlemi yapılan raporlu/raporsuz reçetelerdeki ilaçların hangi hususlar dikkate alınarak karşılanacağı konusuna açıklık getirilmesi için Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na başvuruda bulunulmuştu.

Konu ile ilgili Kurumdan başvurumuza cevaben gelen 01.03.2012 tarih 4195609 sayılı yazı ekte iletilmekte olup, acil servislerde yeşil alan uygulamasının;

-SUT eki Ek:8 de 520.021 kodu ile yer almakta olduğu,

-Acil servislerde yapılan muayenesi sonucunda hekim değerlendirmesine göre yeşil alan muayenesi kapsamına girdiği belirlenen hastaların ayaktan tedavi kapsamında değerlendirilmesi, söz konusu reçetelerin SUT’un 6.1.1.Reçete ve Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi başlıklı maddesi ve SUT’un diğer hükümleri doğrultusunda düzenlenmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 

SGK dan gelen yazı için tıklayınız