Duyuru Tarihi: 11.12.2007

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


 T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 07.12.2007 tarih 14066 sayılı yazı ekte iletilmekte olup, Bakanlığa bağlı sağlık kurumlarının Aralık 2007 dönemi Yeşil Kart Tedavi ödeneklerinin ilgili muhasebe birimlerine gönderildiği, bahse konu ödeneklerin yeşil kartlı vatandaşlara sunulan sağlık hizmetine ilişkin faturalarla tahakkuklaştırılarak nakde dönüştürmesi gerektiği bildirilmektedir.

 Yıl içerisinde kurumların muhasebe kayıtları ile E-Bütçe kayıtlarında yapılan incelemelerde; bazı kurumlara tahsis edilen yeşil kart ödeneğinin, o dönem içerisinde tahsilata dönüşmediğinin ve ilgili muhasebe birimlerinde (Defterdarlık Muhasebe/Mal Müdürlükleri) beklediğinin tespit edildiği belirtilmektedir.

İlgili yazıda Genel Bütçe ödeneklerinin (bu kapsamda Yeşil Kart ödeneğinin) yıllık bütçe uygulamaları nedeniyle yeni yıla devrinin söz konusu olmayıp, kullanılmayan ödeneklerin yıl sonu itibariyle iptal olduğu; bu kapsamda kurumlar tarafından kullanılamayacak olan (sunulan hizmetin faturaya dönüştürülmesi süreci 1 ila 2 ay geriden gelen kurumlara ait) ödeneklerin tenkis edilerek, faturası olan diğer kurumlara kullandırılmak suretiyle yıl sonu ödenek iptallerinin en aza indirilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.

 Bu doğrultuda kurumların aylık Yeşil Kart tahakkuk kapasiteleri dikkate alınarak gönderilen ödeneklerin, faturalandırılmamış hizmetlerin karşılığı olarak kullanılabilmesi için faturalandırma servislerinin hali hazırda bekletilen belgelerinin ivedilikle tahakkuka bağlaması; ayrıca Aralık ayında sunulacak hizmetlerin de en geç 19 Aralık 2007 tarihi itibariyle faturaya dönüştürülerek tahsis edilen ödeneğin kurum ihtiyaçları için kullanılmasının gerektiği, kullanılamayacak ödeneklerin 24.12.2007 Pazartesi günü itibariyle  tenkis edileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica  ederim.

Saygılarımla,
Ecz.Sertaç ÖZMEN
Genel Sekreter

Eki: 1

 

Ek Dosya İçin Tıklayınız..