Duyuru Tarihi: 9.2.2009

Birliğimiz tarafından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılan, Yeşil Kart ve Konsolide Bütçeye Bağlı Kurum ödemelerinde yaşanan sıkıntının  14.01.2009 tarih, 357 sayılı duyuruları ile çıkarıldığı bildirilen ödeneğe rağmen devam ettiğinin bildirildiği ve eczanelerimizin 2008 yılından kalan alacaklarının tamamının ödenmesi ile ilgili genel bir yazının, Genel Müdürlükleri tarafından ivedi olarak yayımlanmasının talep edildiği 02.02.2009 tarih ve 004420 sayılı başvurumuzun ardından, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili birimlerine hitaben 09.02.2009 tarih, 01359 sayılı yazı yayımlandı.

Yazı ile;
İlaç ödemelerinin zamanında ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla kamu idarelerince, bu giderlere ilişkin serbest bırakılan ödenekler dahilinde, merkez dışı birimlerin ödenek ihtiyaçları dikkate alınarak ödenek gönderilmesi, tahakkuk işlemlerinin zamanında yapılması, söz konusu giderlere ilişkin faturaların ödenmesine öncelik verilmesi, varsa ödeme süresi geçmiş olan faturaların ödenmesi hususlarında tüm tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

TEB in 02.02.2009 tarihli başvuru yazısı için tıklayınız.
Maliye Bakanlığının İlaç Ödemeleri Konulu 09.02.2009 tarihli yazısı için tıklayınız.