Duyuru Tarihi: 2.6.2010


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne

İlaç Takip Sistemi (İTS) 16 Mayıs 2010 Pazar günü saat 00:00’dan itibaren uygulanmaya başlamış, uygulamanın başlaması sonrasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr.Nihat Tosun ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr.M.Emin Zararsız imzası ile yayınlanan “İlaç Takip Sistemi Hakkında Duyuru” başlıklı duyuruda “Eczacılarımız tarafından Medula sistemine kayıt edilerek satışı yapılan ilaçların karekod bilgileri İTS sisteminde düzenli olarak kontrol edilecektir. Mevcut reçete ve ilaç ödeme kurallarına uygun olarak karşılanmış reçete ve ilaçların ödenmesinde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Ödemeleri Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeşil kartlılar için de aynı uygulama yapılacaktır.” İfadesi yer almıştır.

Bunun yanı sıra Kurumunuz tarafından yapılan düzenleme sonucunda, Medula sistemi ile İTS arasında bildirim işleminin yapılmasının yeterli olması sağlanmış, sonlandırma işlemi yapılması zorunluluğu ortadan kaldırılmış olup bir başka deyişle, SGK medula sisteminin her türlü karekoda onay vermesinin önü açılmıştır. Ancak başta Yeşil Kart olmak üzere, SGK Medula Provizyon Sistemi dışında kalan ve İTS bildirimini TEBEOS ve diğer eczane otomasyon sistemleri üzerinden yapan kurumlar için benzer bir düzenleme henüz yapılmamıştır. Yeşil Kart Provizyon Sistemi için eczane otomasyon sistemleri üzerinden bildirim yapıldığında, sistemde kaydı bulunmayan karekodlu ilaçlara onay alınamadığı için ilaçlar hastaya verilememekte ve bu suretle SGK’lı ve Yeşil Kartlı hastaların ilaca ulaşımı noktasında büyük bir fark ortaya çıkmaktadır.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, yeşil kartlı hastalara ait reçetelerde yer alan ilaçların İTSye bildiriminin de MEDULA’da olduğu gibi tek ekran üzerinden yapılabilmesinin sağlanması için gerekli çalışmaların başlatıldığı ifade edilmiş, ancak henüz bu konuda bir gelişme olmamıştır.

Hastaların, ilaçlara ulaşım noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamaması ve sosyal güvencesi SGK dışında sağlanan hastaların mağduriyetlerinin önlenebilmesi açısından, önümüzdeki aylarda Kurumunuza devrolacak Yeşil Kartlı hastaların bilgilerinin, Kurumunuz medula sistemine aktarılması ve provizyon işlemlerinin Medula üzerinden yapılmasının sağlanması hususunda gereğini önemle arz ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter