Duyuru Tarihi: 1.12.2009

Değerli Meslektaşlarımız,

Hepinizin bildiği gibi, 4 Aralık’tan sonra teker teker kapanacağımıza, 4 Aralık’ta hep beraber eczanelerimizi kapatacağız. Bizler çözümden yana bugüne kadar çok çaba sarf ettik. Ancak geldiğimiz noktada bize çözümsüzlük çözüm olarak dayatıldı. 4 Aralık’ta ilk elden 3.000 eczanemizin kapanmasına, bu sayının yılsonuna kadar 7.000’i bulmasına göz yumamazdık, yummayacağız.

Bugün, bizi 15-16 Ocak’taki eylemliliğimize götürenden çok daha ağır bir tablo söz konusudur. O dönemde doğrudan eczanelerin karlılığına yüzde 10 oranında müdahale edilmişti. Ancak bugün daha büyük bir yıkım yaratacak süreç maskelenerek hayata geçirilmek isteniyor. Fiyat düşüşü ve kamu kurum iskonto yükselişi ile (-ki bunun sonucu da fiyat düşüşüdür), eczanelerimiz büyük oranda eriyecektir. Bu sürecin sonunda pazar yüzde 21 küçülecektir. Bu, eczanenin giderleri sabit kaldığından, eczane karlılığının % 30-40 küçülmesi anlamına gelecektir. Bunun üstüne eklenen stok zararları ve kamu kurum iskontolarını taşımaktan kaynaklı yükümüz, eczanelerimizin geleceğini daha da karartacaktır.

Bu ülkede eczacılık hizmeti sunan tüm meslektaşlarımız; var olan haliyle uygulamaya geçmesi halinde 4 Aralık eczaneler için bir yıkım demektir. Eczacılık alanına bugüne kadar yapılmış en radikal müdahalelerden biridir.

Söz konusu sürecin hedefi açıkça, güçsüz eczanelerimizin kapanması ve eczanelerin yeniden yapılandırılmasıdır. Bunun karşısında bizim yaklaşımımız ise, “feda edecek tek bir eczanemiz bile yok” şeklindedir.

Kamu otoritesine ve politika yapıcılara taleplerimizi açık ve net bir biçimde deklare etmiş bulunuyoruz. Bu süreçteki stok zararımız eksiksiz ve devlet güvencesi dahilinde karşılanmalı ve alandaki küçülme sonucu uğradığımız kayıp meslek hakkı verilerek ya da eczacı karlılığı yükseltilerek karşılanmalıdır.  4 Aralık’ta bu iki talebimiz bir arada ve aynı anda yerine getirilmezse, eczanelerimiz kapanacaktır.

Bu kapatma, bir uyarı mahiyetindedir. Bir yıl içerisinde meslektaşlarının üçte birini kaybedecek bir mesleğin isyanıdır. 4 Aralık önümüzdeki dönemin ilk günüdür. Bundan sonra yaşanacak durumun provasıdır. Belki ancak o zaman eczanelerin üçte birinin kapanmasının sağlık hizmetinde ne büyük bir kesintiye yol açacağını anlatabiliriz.

Değerli Meslektaşlarımız,

Bizler sağlık çalışanlarıyız. Hastalarımızın sağlığını her şeyin üstünde tutmak, Eczacılık Yeminimizin temelidir. Bu bakımdan, Eczacı Odalarımız hasta mağduriyetinin önlenmesi için gereken tedbirleri alacaklardır. Ancak, 4 Aralık’ın bir eylem günü olacağının bilinciyle, tüm meslektaşlarımız nöbetçi eczanelerde beyaz önlükleriyle hastalarımıza ilaç ve eczacılık hizmeti vermeye, mesleğimizin sorunlarını anlatmaya devam etmelidir.

4 Aralık’a kadar geçen süreçte, tüm meslektaşlarımız Eczacı Odalarının ve Birliğimizin web sitesini takip etmeli, ortak refleksimizi güçlendirmek için, gözü ve kulağı bizde olmalıdır.

Bu süre içinde, Eczacı Odalarımız ve Birliğimiz tam bir bütünlük ve dayanışma içinde, aşağıdaki eylem planını gerçekleştirecektir:

Gazete İlanları Aynı Zamanda Birer Afiştir