Duyuru Tarihi: 20.10.2008

 

Provizyon sisteminde, yurt dışı sigortalılara ait reçetelerden muayene ücreti alınmasına olanak tanınmamakta ve söz konusu durum, meslektaşlarımızı, bu grup hastalardan muayene ücreti alınmaması gerektiği yönünde yanlış yönlendirebilmektedir.

2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin;
6.1. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı;
(1) Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmaz.
 
Katılım payı;
 
İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında…………………...3 YTL,
 Eğitim ve araştırma hastanelerinde……………….…………...4 YTL,
 Üniversite hastanelerinde …………………………………........6 YTL,
 Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ………………….……....10 YTL,
olarak uygulanır.”

şeklindeki maddesi gereğince Kurum tarafından bu grup hastalara ait reçetelerde de muayene ücreti tahsilatı yapılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Birliğimiz tarafından gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, meslektaşlarımızın ilerde mağduriyet yaşamaması için, provizyon sisteminde görünmemesine rağmen, yurt dışı sigortalılarına ait reçetelerden de muayene ücreti alınmalıdır.