Duyuru Tarihi: 15.3.2012

 

               01 Şubat 2012 tarihinde imzalanan SGK Protokolünün 3.7. maddesinde yer alan sıralı dağıtım uygulaması ile ilgili olarak, Kurumla tip sözleşme  imzalayan eczaneler tarafından, Ek-4'te yer alan reçete grupları için, 01.02.2012 ve sonrasına ait reçetelerde sadece Eczacı Odamızın onayı aranmaktadır. Reçete arkası onayı olmayan reçeteler, Kurum tarafından karşılanmayacaktır.

Onay yapılabilmesi için ;

1. Bu reçetelerin T.E.B. reçete tevzi ekranına girilmiş olması,

2. Reçete tevzi ekranında yer alan ilgili reçete grubuna ait ekranın dökümü ile birlikte onay için odamıza getirilmesi gerekmektedir.

                  Sıralı Dağıtım sistemine tabi reçete grupları aşağıda belirtilmiştir. 

a- Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,

b- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,

c- Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,

d- Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,

e- Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,

f- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler,

g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler,

h- Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar

ı-  Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler.

i-  Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler

j- Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri

k- Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler

l- Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler.