Duyuru Tarihi: 19.9.2007
       


         2007 Yılı  SGK Sağlık Uygulama Tebliğinin 12.7.3. maddesi " Aşı ve Serum Temini " başlıklı bölümünde yer alan uygulamaya göre Grip aşılarının ödenebilmesi için  provizyon sistemine ;

Teşhis Kodu olarak 220 ( Belgelendirmek şartı ile 65 yaş üstü veya yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler )

Rapor Kodu olarak ise 20.06 - Aşılar ( arı venom aşısı ve Hepatit- A aşısı hariç ) olarak girilmesi gerekmektedir.

     Tebliğin 12.7.3. maddesinin Grip aşılarının ödenme koşullarını açıklayan bölümü aşağıdaki gibidir :

" Grip aşıları için; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin durumlarını belgelendirmeleri halinde rapor aranmaksızın; astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diabetes mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar ile 6 ay–18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını belirten sağlık raporuna istinaden, tüm hekimlerce reçete edildiğinde aşıların bedelleri Kurumca yılda bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.   "