Duyuru Tarihi: 6.9.2012


İlgi:Bakanlığımız İlaç ve Tıbbi İlaç Kurumu'nun:17.08.2012 tarih ve 79496 sayılı yazısı

Başkanlığımız görevve yetkilerinin belirlendiği 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 27. maddesinin 2.fıkrasının (b) bendi ''Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu beyanlara izin vermek,izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek,izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak,piyasaya arz edilen ilaç,tıbbi ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamasını denetlemek.''hükmündedir.

Bu doğrultuda ''Geciktirici ve Ereksiyon Sağlamaya Yardımcı Jel Olarak Satışa sunulan ''Biox'' markalı ürünün Bakanlığımız iznine haizmiş gibi gösterilerek satışı gerçekleştiğinden tüketicinin yanıltılmaması,geriye dönük olarak olumsuz durumların yaşanmaması ve halk sağlığının korunması için ilinizde bulunan eczane,ecza depoları ve kozmetil ürün satışı gerçekleştiren yerlere gerekli denetimlerin yapılarak söz konusu ürünün satışının engellenmesi gerekmektedir.''denilmektedir.

Bu konuda,bölgenizdeki eczanelerin uyarılarak adı geçen ürünü satmamaları konusunda bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.


Dr.Bahri ÖZDEMİR
Müdür A.
Sağlık Müdür Yardımcısı