Duyuru Tarihi: 27.8.2008

 BÖLGE ECZACI ODASI 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türk Eczacıları Birliği ile Maliye Bakanlığı arasında, 2008 Yılı için imzalancak olan protokol görüşmeleri devam etmektedir. Bu süreçte, Maliye Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile yeşil kart kapsamında karşılanan reçetelere uygulanacak ıskonto oranları ile ilgili oluşan tereddüdün giderilmesi amacıyla, T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, İlaç Iskonto oranları konulu, 22.08.2008 tarih 12506 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.


Genelgeye göre;
“25.05.2007 tarih ve 26532 Sayılı Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği kapsamındaki hak sahiplerinin reçeteli ilaçlarının eczanelerden teminine ilişkin esasları belirlemek üzere Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında; 01.07.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni protokolün hazırlık çalışmaları yürütülmekte olup, Tebliğ kapsamındaki hak sahiplerinin reçeteli ilaçlarının kurumlarla anlaşmalı eczanelerden temininde aksaklık yaşanmaması için, yeni protokol imzalanıp yürürlüğe girinceye ve bu protokol kapsamında  Kurumlarla yeni anlaşmalar yapılıncaya kadar aşağıda belirtilen yeni ıskonto oranlarının dikkate alınması ve reçetelerle faturaların kabul edilerek söz konusu oranların uygulanması gerekmektedir:


Eczacılar tarafından indirim oranları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
01.07.2008 tarihinden itibaren eczacı indirimi 2007 yılı satış hasılatı (KDV hariç);

350.000 YTL’ye kadar olan eczaneler tarafından %1,
350.001 YTL ile 600.000 YTL arasında olan eczane
ler tarafından %2,
600.001 YTL ile 900.000 YTL arasında olan eczane
ler tarafından %3,
900.001 ve üzerinde olan eczane
ler tarafından %4 olarak uygulanacaktır.
Yeni açılan ve 2007 Yılı hasılatı olmayan eczaneler için en düşük indirim oranı uygulanır.”

Genelge, 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER

Genel Sekreter