Duyuru Tarihi: 28.3.2013


Sağlık Bakanlığı izni/ruhsatı/kozmetik bildirimi/TİTUBB kaydı bulunmayan “Norjinix-III Plus” markalı ürünün “Ağrı, Romatizma ve Kireçlenme Kremi” satışının yapıldığı tespit edilmiştir.denilmektedir.

Kurum görev ve yetkilerinin belirlemiş olduğu 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27. Maddesinin 2. Fıkrasının (b)bendinde “Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu beyanlara izin vermek, izinsiz ve ya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplama ve imha iş ve işlemlerini yapmak ve ya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç tıbbi ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esasları belirlemek ve uygulamasını denetlemek” hükmü yer almaktadır.Tüm meslektaşlarımıza “Norjinix-III Plus” satışının yapılmaması önemle duyurulur.