Duyuru Tarihi: 3.5.2013


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ nun 03/04/2013 tarih ve 36589 sayılı yazıları gereği; Veteriner reçetelerinin düzenlenmesi, basımı, dağıtımı, kayıt edilmesi ve takibine ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Bakanlığımız İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna gönderilen 12.03.2013 tarih ve 009167 sayılı 2013/10 nolu talimatı yazımız ekinde gönderilmektedir.

Dr. Hanife ÖZ
Müdür a.
Sağlık Müdür Yardımcısı