Duyuru Tarihi: 17.2.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun web sayfasında 16.02.2016 tarihinde yayımlanan 15.02.2016 tarihli ve 19391 evrak nolu yazı ile,

120 mg psödoefedrin tuzlarını kombine olarak ihtiva eden;

Cirrus Uzun Salım Film Tablet,
Sevopel MR 2.5/120 mg Kapsül,
Aerius D-12 Tablet,
Clarinase Repetabs Denetimli Salım Tablet,
Delofed MR 2.5/120 mg Kapsül,
Duades 120/2.5 mg Efervesan Tablet,
Rinomast 2.5/120 mg Efervesan Tablet

İsimli ilaçların kontrollü tüketimlerinin sağlanması amacıyla Kurum tarafından daha önceden “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi ilaç” kapsamına alındığı,

Yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu ilaçların bir reçeteye yazılabilecek bir aylık doz miktarının 1 (bir) kutu olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Kurumun yazısı ekte yer er almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter