Duyuru Tarihi: 26.7.2008
 

Bilindiği gibi, 2008 Yılı SGK Protokolü, 01.07.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 09.07.2008 tarihinde imzalanmıştı.

Provizyon sisteminin, 2008 Yılı SGK Sözleşmesinde geçen, hesaplanmasında değişiklik yapılan kamu kurum iskontoları ve yeni kademeli eczacı iskontolarına uygun olarak düzenlenmesi ve böylelikle meslektaşlarımızın bu süreçte herhangi bir zararla karşılaşmamaları için Birliğimiz tarafından gerekli tüm çabalar sarf edilmiş olup, özellikle sözleşmelerin Kuruma teslim edilmeleri için gerekli sürenin kısalması nedeniyle, sözleşme yenilenmesi için 01.08.2008 olarak belirlenen son tarihin, Ağustos ayında ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda karşılıklı olarak mutabakata varılmıştı.

Ancak, Kurum ve ilaç sektörü ile TEB Merkez Heyeti arasında aralıksız olarak sürdürülen görüşmeler sonucunda, eczacı tarafından uygulanacak olan eczacı ıskontosunun uygulamaya konması ile ilgili bir sıkıntı bulunmamakla birlikte; kamu kurum ıskontolarının eczacı üzerinden kamuya aktarımı noktasında eczacı açısından oluşan mağduriyetin giderilebilmesi için 01.07.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi gereken kamu kurum ıskontosunun eczacı tarafından yüzdesel değil, YTL miktarı olarak aktarımının uygulamaya geçirilmesi konusunda uyuşmazlık yaşanmaktadır.

Bir başka ifade ile, 3 Bakanımızın imzası ile bağıtlanarak  tutanak altına alınan, kamu kurum iskontosunun aynen aktarılması uygulaması ile ilgili olarak; provizyon sisteminin bu duruma uygun olarak ayarlanmaması ya da ilaç sanayi tarafından provizyon sisteminde belirlenen şekilde eczanelere aktarımın gerçekleştirilmemesinden ötürü üyelerimizin mağduriyeti söz konusu olabilecektir.

Gelinen bu durumun Türk Eczacıları Birliği’nce kabul edilmesinin olanaksızlığından hareketle, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti,  51 Eczacı Odası Başkanını varılan durumu değerlendirmek ve bundan sonraki süreçte izlenecek yolu belirlemek üzere, 29 Temmuz 2008 Salı günü Olağanüstü Toplantıya çağırmıştır.

Üyelerimiz, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 09.07.2008 tarihinde imzalanan 2008 Yılı Sözleşmesine istinaden Birliğimiz tarafından bastırılan sözleşme formlarını 28 Temmuz 2008 Pazartesi günü itibariyle Bölge Eczacı Odalarından temin edebileceklerdir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2007 Yılında sözleşmesi bulunan üyelerimizin, kamu kurum ıskontosu uygulamasının hayata geçirilmesi noktasında yaşanan mutabakatsızlık nedeniyle başlayacak olan hukuki süreçte haklarının saklı kalabilmesi için, 01 Ağustos 2008 tarihine kadar sözleşmelerini yenileyerek  Kuruma gönderilmek üzere Bölge Eczacı Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.