Duyuru Tarihi: 7.1.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 31.12.2007 tarih 28832 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1) ile, genel bütçeli idareler ile hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerce 01.01.2008  tarihinden itibaren, hangi harcamaların ödenek gönderme belgesi beklenmeksizin yapılabileceği belirlenmiş; bu harcamalar için bilahare ilgili idareden ödenek gönderme belgesi istenileceği bildirilmiştir.

Buna göre, Genelgenin 26.Maddesi ile belirlendiği üzere, Bütçelerin (03.9) Tedavi ve Cenaze Giderleri ekonomik koduna ilişkin tertiplerinden yapılacak ödemeler de, ödenek gönderme belgesi beklenmeksizin harcama yapılabilecek kalemler arasında yer almaktadır. 
 
Genelgenin söz konusu 26.Maddesi ile, “1, 2 ve 3 üncü maddelerde yer alan ödemeler hariç olmak üzere, diğer ödemelerde 2008 yılı bütçelerinin ilgili tertiplerindeki ödeneklerin Ocak ayı için azami 1/12’si kullanılabilecektir.” Hükümleri gereğince, eczanelerin 2007 yılına ait konsolide bütçe alacakları ile, 2008 yılı Ocak ayı için konsolide bütçeye tabi kurumlara kesecekleri fatura bedelleri, ilgili kurumlar tarafından, ödenek gönderme belgesi beklenmeksizin ödenebilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki: 3


Ek Dosya İçin Tıklayınız...