Duyuru Tarihi: 18.4.2013

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 
www.iegm.gov.tr adresinde yayınlanan 2013/5 sayılı Genelge ile,

03.11.2003 tarih ve 45041 (2003/129) sayılı T.C. Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile Ephedrine ve Pseudoephedrine tuzlarını tek başına içeren ilaçlarıneczanelerden toplu halde satışlarının yapıldığı hususunun tespiti neticesinde söz konusu ilaçların “Normal Reçete İle Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar” kapsamına alındığı,

Bakanlığa ulaşan bilgilerin incelenmesi sonucunda bahsi geçen etkin maddeleri ihtiva eden kombine ilaçların da eczanelerden toplu halde satışlarının yapıldığının saptandığı,

Pregabalin etkin maddeli ilaçlar ile Gabapentin etkin maddeli ilaçların suistimallerine ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na şikayetlerin ulaştığı belirtilmekte olup,

Kurumun Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Komisyonu tarafından alınan karar gereğince Pregabalin ve Gabapentin etkin maddeli ilaçlar ile Ephedrine ve Pseudoephedrine tuzlarını içeren kombine ilaçlar (merhem, krem, jel ya da losyon formunda olan ilaçlar hariç olmak üzere) “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar” kapsamına alındığı,

Söz konusu ilaçların Normal Reçete ile verilmesi, elden yapılan satışlarında reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılmasının ve bu reçetelerin eczanelerde saklanmasının zorunlu olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Provizyon Sisteminden onay alınarak karşılanan söz konusu reçetelerin Medula Provizyon Sisteminden alınan dökümlerinin, bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda muhafaza edilmesinin gerektiğibildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


2013/5 Sayılı Genelge için tıklayınız.