Duyuru Tarihi: 22.12.2011

 

 

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla ülke çapında örgütlenen 21 Aralık G(ö)revi birçok ilde eşzamanlı olarak başlatıldı. KESK ve TTB üyelerinin üyesi bulunduğu işyerleri önünde yaptıkları açıklamalarla başlayan G(ö)revin temel amacı özellikle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hızlandırılan sağlık alanının piyasalaştırılması sürecine karşı durmak, sağlık çalışanlarının tepkisini göstermekti.

Bütün sağlık kurumlarında başlatılan greve destek amacıyla Ankara'da düzenlenen basın açıklamasına Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı olarak katıldık ve desteklerimizi sunduk.

Meslek örgütlerimizi işlevsizleştirmeye yönelik ve hasta ve sağlık çalışanlarının yaşamlarını tehdit eden her türlü girişime karşı Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti olarak diğer meslek örgütleriyle birlikte, dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ