Duyuru Tarihi: 27.4.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun web sayfasında " Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Sonuçları Hakkında" yayınlanan duyuruda;

“6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulamaya konulan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden 13.04.2015-20.04.2015 tarihleri arasında yapılan başvurular neticesinde 22.04.2015 tarihinde Kurumumuz tarafından hazırlanan yazılım vasıtasıyla eczacı yerleştirme işlemi yapılmış olup yerleştirme işlemi gerçekleştirilen eczacıların listesi ekte yer almaktadır." denilmektedir.

Yerleştirme işlemi gerçekleştirilen eczacıların listesi ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter