Duyuru Tarihi: 12.10.2007ÖZGÜR, DEMOKRATİK VE EŞİTLİKÇİ BİR TÜRKİYE İRADEMİZİ GÖSTERMEK ÜZERE 3 KASIM 2007'DE ANKARA'DA BULUŞUYORUZ 

        BÖLGE ECZACI ODASI

        YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

 

        İnsan haklarına ve demokrasiye saygılı bir hukuk devletinin gerekliliklerini karşılayan bir Anayasanın hazırlanması için, emek ve meslek örgütleri olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Özgür, Demokratik ve Eşitlikçi bir Türkiye irademizi göstermek için KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 3 Kasım 2007’de Ankara’da gerçekleşecek olan mitinge Türk Eczacıları Birliği olarak katılım desteği vereceğiz.

 

        Bilgilerinizi ve 3 Kasım 2007 Cumartesi günü gerçekleşecek mitinge katılım desteği vermenizi rica ederim.

 

   Saygılarımla,

 

Ecz.Erdoğan ÇOLAK