Duyuru Tarihi: 11.4.2011


37İNCİ DÖNEM 5İNCİ BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Bölge Eczacı Odası Başkanları 9 Nisan 2011 tarihinde İstanbul’da, eczacılık alanındaki güncel sorunların etraflıca değerlendirilmesi amacıyla 37. Dönem 5inci Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı’nda bir araya gelmiştir.

Toplantıda, ilaç alım protokolü ve G2D’li ürünler hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Başkanlar Danışma Kurulu mevcut sorunları çözmek konusunda gerekli adımları atmayan, üzerindeki sorumluluğu yerine getirmeyen tüm kurum ve kişilere, süreci daha fazla geciktirmeden harekete geçmeleri noktasında açık bir çağrıda bulunmaktadır. Bununla birlikte, 5inci Başkanlar Danışma Kurulu, Türkiye’de ilaç ve eczacılık hizmeti sunan, hali hazırda birçok ekonomik ve bürokratik sıkıntı ile boğuşan eczacıların, bir de müsebbibi olmadığı stok zararlarını üstlenmeyeceğini açıkça ifade etmiştir. Bu zararların telafisi noktasında, çözüme yönelik kararlar almıştır. Buna göre:

1. Kamu kurum ıskontosu artışı ve/veya fiyat düşüşleri nedeniyle eczane stoklarında meydana gelen zararların telafisi için, bu ilaçları İTS’ye girerek Ecza Depolarına ve Kooperatiflere fatura kesen eczanelerin zararlarının telafisi, Ecza Depoları ve Ecza Kooperatifleri tarafından cari hesaplarından düşülmek suretiyle sağlanacaktır.
2. Fiyatı düşen veya KKİ’si artan ilaçlarını süresinden sonra İTS’ye girmiş olan, bu nedenle de Sağlık Bakanlığı tarafından firmalara bildirilmemiş eczacılarımızın ve herhangi bir nedenle İTS’ye bu ilaçlarını bildirmemiş eczacılarımızın stok zararlarının telafisi görevini Merkez Heyetimiz üstlenmiştir. Merkez Heyetimizin belirleyeceği ve eczacılarımızın yeni bir işlem yapmalarına gerek kalmayacak bir yöntemle ve hiçbir meslektaşımız mağdur edilmeden, Ecza Depoları veya Ecza Kooperatifleri tarafından eczacıların cari hesaplarından düşülerek, zarar karşılanacaktır.
3. Stok zararlarının telafisi, depocu satış fiyatından kamu kurum ıskontosu ve varsa ticari ıskontolar arındırıldıktan sonra, gerçek ve tam stok baz alınarak, herhangi bir kesinti yapılmadan sağlanacaktır.
4. Önümüzdeki süreçte yaşanacak toplu ve haftalık ilaç fiyat düşüşlerinde ve/veya kamu kurum ıskontosu artışlarından kaynaklı eczanelerde oluşan stok zararlarının, hızlı ve eksiksiz bir biçimde karşılanmasına yönelik olarak, Bölge Eczacı Odaları ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tam bir mutabakat halindedir. Bu mutabakatın gereği olarak, haftalık/aylık fiyat düşüşü ya da KKİ artışı olan ilaçların stok zararları, İTS’ye sadece bu ilaçların girilmesi suretiyle Ecza Depoları veya Ecza Kooperatiflerine kesilecek faturalar esas alınarak, hesaplardan düşürülmesi suretiyle karşılanacaktır.

37inci Dönem 5inci Başkanlar Danışma Kurulu, eczacıların üstlenmesi mümkün olmayan stok zararı sorununun, bundan böyle sürekli, hızlı ve hiçbir biçimde eczacıları mağdur etmeden çözümü konusunda, gerek merkezde gerek yerelde tam bir bütünlük içerisinde, kararlılıkla hareket edeceğini bildirmektedir.
Başkanlar Danışma Kurulu, eczanelerin zararlarını karşılamakta asli sorumluluğu bulunan ilaç firmaları, gereğini yerine getirmedikleri takdirde, her türlü araçla mücadele edeceğini; ecza depoları ve ecza kooperatiflerinin de alınan kararlar doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini bildirmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ ve

Ecz.Tuncay SAYILKAN