Duyuru Tarihi: 24.3.2009


       
      
        BÖLGE ECZACI ODASI

         YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

 

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 06.03.2009 tarih 3424624 sayılı yazı ile ;

 

-         5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası gereğince, genel sağlık sigortası kapsamına alınan kimseler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine tüm Sosyal Güvenli İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezlerince sağlık hak sahipliği aktivasyon işleminin yapıldığı;

-         Sağlık hak sahipliği sistemde mevcut olduğu halde, sağlık hizmet sunucuları sağlık hak sahipliği bilgilerini güncellemedikleri için muayene ve tedavi ile ilaç temininde çeşitli şikayet ve sıkıntılar yaşanmakta olduğu ;

 

Bildirilmiştir.

 

5510 Sayılı Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile genel sağlık sigortası kapsamına alınan sigortalı türü ve hasta kurumu bilgileri şu şekildedir:

 

-         ( Devredilen ) SSK ( sigortalısı, gelir ve aylık alanlar ) 5510 sayılı Kanun 4/a kapsamındakiler