Duyuru Tarihi: 2.1.2008


         28.12.2007 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 28. Maddesinin 16. fıkrasında yer alan “5510 sayılı Kanunun 108. maddesindeki 1/1/2008 ibaresi 1/6/2008 olarak uygulanır.” İfadesi uyarınca, 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihi 1/6/2008 olarak belirlenmiştir.

        Söz konusu Kanun Taslağı ile ilgili görüşlerimiz 06.12.2007 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı’na sunulmuş olup, duyurumuz ekinde yer almaktadır.


       Tüm üyelerimize duyurulur.


5510 Sayılı Kanun Taslağı için Tıklayınız.

5510 Sayılı Kanun Taslağı Hakkındaki Görüşlerimiz için Tıklayınız.