Duyuru Tarihi: 16.3.2011


6111 sayılı Kanun (torba yasa) kapsamında stok affı ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler hakkında bilgi içeren 10.03.2011 tarih ve 37.A.00.005083 sayılı Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden gelen yazı ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.